Lucid Muse.nl

Dromen en schilderijen


een selectie/a selection


NL
1. 'Scary-object'. Als kind droomde ik dat ik door enge beesten achterna werd gezeten. Slangen en draken en allemaal enge beesten. Als deze beesten te dichtbij kwamen kon ik ineens wegvliegen. (droom van een barman)

6. 'View'. Ik droomde heel helder, zo helder dat ik van alle kanten om mij heen kon kijken en alles kon zien. (droom van een kunstenaar)

16. 'Billboard'. Ik droomde dat ik over straat liep en ineens zag ik een heel groot billboard. Op dit billboard stond ik een baby afgebeeld. Een week later bleek ik zwanger te zijn. (droom van een journaliste)


English ENG

1. 'Scary-object'. When I was a child I dreamt about being chased by scary animals. Snakes and dragons and other scary animals. As soon as the approached me too close all of a sudden I could fly away from them. (dream of a bartender)

6. 'View'. I dreamt very clear: so clear I could see everything around me at the same time. (dream of an artist)

16. 'Billboard'. I dreamt I wallked over the street and all of a sudden I saw a huge billboard. On this billboard I saw an image of a baby. One week later I was pregnant.(dream of a journalist)

 

<< terug-back