Lucid Muse.nl

Kunsteducatie/po/voIn het basisonderwijs neem ik de eigen belevingswereld van de kinderen als uitgangspunt om zo schildertechnieken en creatieve vorming en het kijken aan te leren. Mijn doel is om de verbeelding en creativiteit te stimuleren van de kinderen om zo tot een eigen beeld te komen.
Er komen diverse leerdoelen aan bod; van actief/reflectief deelnemen en middels de eigen verbeelding
faciliteer en doceer ik en veelal neem ik als leidraad een thema als uitgangspunt.
(voor een school kan dit ook een leerlijn of leerplan zijn)
Het thema kan uit de beeldende kunst komen maar ook uit de directe omgeving van de leerling.
Voor uitschrijven van lesprogramma's en voor kunstprojecten (op maat) voor de hele school werk ik met conceptvoorstellen uitwerken en het uitschrijven van draaiboeken.Het basisonderwijs-Action Paint Game / schilderen middels een interactief schilderspel
-Stadsdieren / Dieren uit de omgeving waarnemen en schilderen
-Spelende kinderen/ Kunstproject voor de hele school
-De vogeltuin en de kleurrijke vogelparade: kunstproject voor de onderbouw: ontwerp en schilderen van panelen voor het hek van de school en een kakelbonte optocht door de buurt waar de kinderen getooid waren in zelfontworpen vogelpakken.
- Droommachine ontwerpen: in kleine groepjes in 3D een machine ontwerpen van afvalmateriaal.
- Kunstafvalmonsters en planeetprinsessen:3D,van afval monsters en planeetprinsessen maken, met mileuvriendelijke eigenschappen.
-Stadsnatuur:de directe omgeving letterlijk onder de loep nemen en deze tekenen.
-Show me your waste; van afval draagbare kunstobjecten maken en deze tonen.
-Kunstbob voor scholen:(kunstproject voor de hele school) met de hele school een wereldbol schilderen.
- 'Wij zijn buren' (lesprogramma ontwikkeld en uitgeschreven) voor docenten en leerlingen in opdracht van de Burenwinkel)

/

Het voortgezet onderwijs:


In het voortgezet onderwijs leg ik het accent op talentontwikkeling en het beeldend proces.

Projecten die ik in het voortgezet onderwijs gerealiseerd heb is:
-Action Paint Game / schilderen middels een interactief schilderspel(aangepaste versie)

-Blik op de weg:
Tekenen en schilderen vanuit de eigen belevingswereld.

-Mens van de toekomst: Tekenen, schilderen en eigen fantasie/visie ontwikkelen en dit uitwerken.Talentontwikkeling,stimulatie en verkenning van het beeldend proces icm schildertechnieken om het eigen handschrift te verrijken en kennis te krijgen van het eigen proces/inzicht van de leerling/student.

-Avatar: Tekenen, schilderen en eigen fantasie/visie ontwikkelen. Talentontwikkeling, stimulatie en verkenning van het beeldend proces icm schildertechnieken om het eigen handschrift te verrijken.

-Ponte Vecchio:Schilderen op lokatie: gezamenlijk, met de hele groep de brug in Florence naschilderen.Observatie van de werkelijkheid en samenwerking was hier de insteek.

-Michelangelo:actieve toepassing van de kunstgeschiedenis van de renaissance; met ei tempera schilderen en hier een hedendaagse draai aangeven.


Volwassenen:


Het geven van creatieve cursussen en workshops in mijn atelier of op lokatie.
Naar aanleiding van een thema uit de beeldende kunst of als het een éénmalige workshop betreft kijk ik naar wat past bij de synergie van de groep .