Lucid Muse.nl

Kunstprojecten op lokatie en in de samenleving

Maatschappelijke en sociaal interactieve kunstprojecten:Communicatie/inspiratie/samenwerking/betrokkenheid en realisatie is de motor van deze sociale maatschappelijke kunstprojecten.De samenleving is altijd in beweging, ik spring hier op in door kunst in te zetten als middel tot verbinding, interactie en reflectie.Sociaal interactieve kunstprojecten:-buurtgericht werken
-op festivalsLuciënne Kleverlaan