Lucid Muse.nl

The Dreammachine

The Dreammachine // Exhibition Vensters// Alkmaar from Luciënne Kleverlaan on Vimeo.

">

The Dreammachine // Exhibition Vensters// Alkmaar from on Vimeo.

'Een vertaalde droom'/ 'a translated dream'


...over jouw droom/ about your dream.

Dit kunstproject ving aan in juli 2000 en is nog steeds in ontwikkeling is, dromen verzamelen van mensen door middel van vragenlijsten, interviews op de straat, in bars, café's, middels oproepen in bladen, openbare gelegenheden en over de grens: oa, in Spanje, en de UK. De verzamelde dromen transformeer ik naar tekeningen en schilderijen. Ik wil dromen zichtbaar maken door ze te vertalen in een tekening of een schilderij onder de noemer 'the dreammachine'.
Luciënne Kleverlaan ©

Deelname: naar de vragenlijst
Schilderijen: een selectie / Dromen: een selectie
Lokaties / Lijst van deelnemersEnglish
The Dreammachine

///social interaction,performance,installation,drawings and paintings///

'The dreammacine artproject started in july 2000, by collecting dreams of people through questionaire forms, interviews on the street, in bars, café's, through summons, in papers, public spaces and abroad: in Spain, and the UK. I transform the collected dreams into drawings and paintings. I want to make dreams visible and I am in te role of te translator by drawing and painting your dream.
Luciënne Kleverlaan
©
Participation - To the questionnaire/mail your dream
Paintings: a selection / Dreams: a selection
On location / List of participants