Lucid Muse.nl

Aap-O-calypso

NL
Studies en onderzoek naar apen en materiaal. De schildersdoeken zijn opzettelijk bewerkt door ze buiten te hangen. Door regen en wind zijn de doeken aangetast en vervolgens weer opgespannen. Sommige apen zijn los van de ondergrond en worden losse objecten.
Daarnaast heb ik research gedaan naar apen die leven in dierentuinen.


ENG
Studies and research to monkeys and painting material. The canvas is damaged on purpose by hanging it outdoors. The canvas is wheatered by wind and rain and the canvas got stretched up on the frame again. Some of the monkeys are 'unframed' and they become more like sculptures.
For this project I did research on monkeys living in the zoo.

F1020026F1020032F1020004
F1020007F1020025
aapauto